Navigacija

Centar za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd TVAV-4/22-7

Regulatorno telo za elektronske medije dana 31. januara 2023. godine objavljuje Rešenje o izdavanju dozvole i odbijanju prijave broj TVAV-4/22-7 od 26.12.2022. godine poslato Centru za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 13.02.2023. godine

Back to top