Navigacija

McBoxs d.o.o., Novi Sad 05-2020/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 17. januara 2023. godine objavljuje Nalog za izjašnjenje o pružanju medijske usluge broj 05-2020/22 od 28.11.2022. godine poslato PMU McBoxs d.o.o., Novi Sad, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 01.02.2023. godine

Back to top