Navigacija

BM 57 d.o.o., Beograd KN/388-2560/18/22-5

Regulatorno telo za elektronske medije dana 10. februara 2023. godine objavljuje Rešenje o utvrđivanju visine godišnje naknade broj KN/388-2560/18/22-5 od 29.11.2022. godine poslato PMU BM 57 d.o.o., Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne table 20.02.2023. godine

Back to top