Navigacija

Centar za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd 155/2023/1

Regulatorno telo za elektronske medije dana 06. februara 2023. godine objavljuje Odgovor na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja broj 155/2023/1 od 23.01.2023. godine poslato Centru za edukaciju i unapređenje društva Puls, Beograd, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 21.02.2023. godine

Back to top