Navigacija

Kruna d.o.o., Čačak 05-10/2021/12

Regulatorno telo za elektronske medije dana 01. marta 2023. godine objavljuje Rešenje o izricanju mere opomene broj 05-10/2021/12 od 06.12.2022. godine poslato PMU Kruna d.o.o., Čačak, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 16.03.2023. godine

Back to top