Navigacija

RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac 08-639/2021/17

Regulatorno telo za elektronske medije dana 26. aprila 2023. godine objavljuje Obaveštenje od 27. marta 2023. poslato PMU RTV Šabac d.o.o., Šabac-TV Šabac, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 12.05.2023. godine

Back to top