Navigacija

357. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 357.vanredne sednice Saveta održane 10.10.2019.godine

 1. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Moja TV d.o.o Čačak - Moja TV u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 2. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Televizija K23 d.o.o. Subotica - K23 u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 3. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Televizija Telemakr d.o.o. - TMS televizija Telemark u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 4. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Kolubara Press d.o.o. Lazarevac - TV K::CN K u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 5. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva TV Apatin d.o.o. Apatin - TV Apatin u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva East Star Group d.o.o. Knjaževac - TV Knjaževacinfo, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Saša Miljojković pr proizvodnja i distribucija televizijskog programa KTV Studio, Rača - TV Rača u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 8. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV Radio Sreće d.o.o. Sombor - TV Sreće u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 9. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Gaga d.o.o. Vlasotince - TV Vlasotince u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 10. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Reč Pomoravlja d.o.o. Velika Plana - TV Plana u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 11. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV Strela d.o.o. Veliki Popović-Opština Despotovac - TV Strela u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 12. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Informativni Centar d.o.o. Bačka Topola - Express Channel, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 13. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/360-2629/17 od 29.11.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Radiotelevizija BK Telecom d.o.o. Beograd - BK TV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 14. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/70-1411/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Kopernikus Radio Televizija Jagodina d.o.o. Jagodina - TV Kopernikus Televizija Jagodina utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 15. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/93-1447/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K93: Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - Ogranak Svet Plus Beograd - TV K::CN Svet plus 3 utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 16. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/213-1339/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K213-2: R Media Group d.o.o. Beograd - OK Kanal utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 17. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/220-1351/18 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Radio televizija Prima Internacional d.o.o. Bajna Bašta - TV Prima utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/233-1255/17/19-2 od 22.04.2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K233: Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN Sever utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/235-1259/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN Istok utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/236-1282/17od 22.04.2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K233: Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - TV K::CN Zapad utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 21. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/252-1610/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Radiodifuzno privredno društvo Radio S d.o.o. Beograd - Radio S TV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 22. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/335-1483/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Kopernikus Radio Televizija Raška d.o.o. Raška - TV K::CN Raška utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 23. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/356-1983/17 od 09.08.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K356: Privredno društvo Original film d.o.o. Beograd - Jeka Muzzik utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 24. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/401-2568/18 od 26.12.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Privredno društvo Kopernikus Radio Televizija Krajina d.o.o. Bor - TV Sezam utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 25. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K422 Prva televizija d.o.o. Beograda - Ex Yu Melody;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K423 Prva televizija d.o.o. Beograda - Pop Melody;
 27. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K424 Prva televizija d.o.o. Beograda - Folk Melody;
 28. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K426 Prva televizija d.o.o. Beograda - Hits Melody;
 29. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K428 Prva televizija d.o.o. Beograda - Eg Melody;
 30. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac dozvole za pružanje medijskih usluga br. K441: Društvo za telekomunikacije HD WIN d.o.o. Beograd – Agro TV;
 31. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/58-1548/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, usluge i kooperacije Sat-tv communications export-import d.o.o. Požarevac - Sat TV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 32. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/84-1417/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Sremska televizija d.o.o. Šid - STV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 33. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/91-1254/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K91: Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. Niš - Ogranak KCN Music Beograd - TV K::CN Music 2 utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 34. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/105-1452/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K105: Film klub d.o.o. Beograd - TV Film klub utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 35. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/139-1461/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K139: Društvo za proizvodnju TV programa marketing i izdavačku delatnost Sve Na Dlanu d.o.o. Čačka - BTV.RS (balkanklubtv) utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 36. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/232-1474/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Privredno društvo za marketing video i produkciju i usluge Kitchen TV d.o.o. Beograd, -Kitchen TV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 37. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/239-1598/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za informisanje i komunikacije Info Ras d.o.o. Beograd - TV Ras utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 38. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/272-1477/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K408: Privredno društvo Original Film d.o.o. Beograd - Muzzik utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 39. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/352-2142/17 od 07. 09. 2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K352: Film klub d.o.o. Beograd - TV Film klub ekstra utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 40. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/357-1974/17 od 09.08.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K357: Privredno društvo Original film d.o.o. Beograd - W.W. Muzzik utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 41. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/367-2630/17-1 od 29.11.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Preduzeće Mag plus d.o.o. Obrenovac - TV Saga utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 42. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/380-2507/17 od 29.01.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Televizija sporta i zdravlja Sos Kanal Plus d.o.o. Beograd - Sos Kanal Plus utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 43. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/400-2567/18-1 od 26.12.2018. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Braničevo medija centar d.o.o. Petrovac na Mlavi - RTV Braničevo utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 44. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/408-322/19 od 27.02.2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge K408: Fortus Media d.o.o. Beograd - Dečija TV utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 45. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/118-1456/17 od 29.11.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Radio televizija Novi Pazar d.o.o. Novi Pazar - RTV Novi Pazar utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 46. Razmatranje i donošenje odluke o izmeni Privremenog rešenja br. KN/215-1354/17 od 21.04.2017. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Privredno društvo Radio Televizija Jasenica d.o.o. Smederevska Palanka - TV Jasenica utvrđena visina naknade za pružanje medijske usluge;
 47. Donošenje odluke o pokretanju postupka oduzimanja dozvole br. K277 od 26.10.2016.godine za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva RTV Enigma d.o.o. Prijepolje - TV Enigma, zbog prekida pružanja medijske usluge, shodno članu 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima;
 48. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu pružaoca medijske usluge Srpska pravoslavna Eparhija Mileševska - Radio Mileševa 101,4 za proširenje zone pokrivanja;
 49. Izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera o usklađenosti programskog elaborata Radio - televizija Bujanovac d.o.o. Bujanovac - Radio Bujanovac 91,2 na osnovu odluke Saveta Regulatornog tela za elektronske medije nakon produženja dozvole za emitovanje programa;
 50. Razmatranje zahteva Društva sa ograničenom odgovornošću Impres Bačka Topola - Radio Trend 97,8 za promenu znaka identifikacije i dopunu programskog elaborata i donošenje odluke;
 51. Izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-Televizija Srbije (RTS) za avgust 2019;
 52. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva MC Box d.o.o. Novi Sad - Music boxTV Ruka Hore, br. 05-1713/19 od 23.09.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 53. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Preduzeća za radio-difuziju Radio Cer d.o.o. Lipolist - Radio Cer 90,2;
 54. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Informativni centar d.o.o. Priboj - TV Priboj, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 55. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Gradska M Televizija d.o.o. Sremska Mitrovica - Gradska M televizija za promenu vlasničke strukture;
 56. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Radio Breg d.o.o. Titel - Radio Breg 106,7 za promenu vlasničke strukture;
 57. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Radio Fruška Gora d.o.o. Ruma - Radio Fruška gora 105,0 za promenu vlasničke strukture;
 58. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću Televizija Fruška Gora Ruma - TV Fruška gora za promenu vlasničke strukture;
 59. Donošenje odluke o zaključenju Memoranduma o saradnji između Regulatornog tela za elektronske medije i Regulatorna agencija za komunikacije BiH;
 60. Izveštaj o sastanku sa predstavnikom pružaoca medijskih usluga Radiodifuzno preduzeće B92 a.d. Beograd po odluci Saveta;
 61. Izveštaj o sastanku sa predstavnicima pružaoca medijskih usluga Pink International Company d.o.o. Beograd po odluci Saveta;

Zapisnik sa 357. vanredne sednice

Back to top