Navigacija

360. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 360.vanredne sednice Saveta održane 31.10.2019.godine

 1. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2020.godinu;
 2. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Positiv Production d.o.o. Beograd - Balkan Trip, br. 05-1866/19 od 11.10.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;  
 3. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Slobodna televizija d.o.o. Kraljevo - Slobodna televizija, br. 05-1697/19 od 17.09.2019. godine, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 4. Donošenje odluke o nadležnosti za izveštavanje o primeni preporuka UN za prava deteta, a u smislu Matrice za praćenje postupanja po preporukama Komiteta UN za prava deteta;
 5. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Radio Rubin d.o.o. Kruševac - Rubin radio 92,2 za promenu vlasničke strukture;        
 6. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Društva sa ograničenom odgovornošću za televizijsku delatnost Televizija Rubin Kikinda - TV Rubin, za promenu vlasničke strukture;
 7. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu pružaoca medijske usluge Buba Mara radio XXX d.o.o. Beograd - Radio X 91,2 za produženje dozvole za pružanje medijske usluge u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Melos d.o.o. Kraljevo - TV Melos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 9. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole pružaocu medijske usluge Naša vizija d.o.o. Beograd - Naša Balkan TV kabal, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;         
 10. Razmatranje molbe za odobrenje dodatnog roka za plaćanje duga po osnovu naknade za pružanje medijske usluge za PMU Santos-comerce d.o.o. Zrenjanin - TV Santos i donošenje odluke;
 11. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu grafičkog rešenja identifikacije televizijskog programa pružaoca medijske usluge Novosadska TV d.o.o. Novi Sad - VTV;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visina naknade za pružanje medijske usluge pružaocu medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Kolubara Press d.o.o. Lazarevac - K::CN K;

Zapisnik sa 360. vanredne sednice

Back to top