Navigacija

362. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 362.vanredne sednice Saveta održane 05.12.2019.godine

 1. Donošenje odluke o usvajanju nacrta Preporuke komercijalnim pružaocima medijske usluge o obezbeđivanju zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata;    
 2. Razmatranje predloga Stručne službe o načinu praćenja pružalaca medijskih usluga u toku izborne kampanje i donošenje odluke;        
 3. Razmatranje i donošenje odluke po prijavama promene vlasničke strukture pružalaca medijske usluge Radio difuznog preduzeća B92 a.d. Beograd - O2.TV i Play radio d.o.o. Beograd - Radio Play;           
 4. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge MM Promenada 2010 d.o.o. Batočina - Radio Batočina 100,6;
 5. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi pružaoca medijske usluge Santos-Comerce društvo sa ograničenom odgovornošću za radio-televizijske aktivnosti, uvoz-izvoz i usluge marketinga Zrenjanin - TV Santos i Radio Santos 105,9, za promenu vlasničke strukture;     
 6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K200: Tiszapartfest d.o.o. za usluge, izdavačku delatnost i trgovinu Kanjiža - Info TV Tiszapart; 
 7. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K336: Centar za informisanje Novi Kneževac d.o.o. Novi Kneževac - TV Cink;        
 8. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K383: Preduzeće za radiodifuziju i marketing Nostalgie-Plus Koncept d.o.o. Beograd - Radio Nostalgie 105,2;         
 9. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K407: Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa Televizija Istok 1 d.o.o. Beograd - Istok    
 10. Donošenje odluke o ispravci rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/408-322/19-5 od 15. novembra 2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Fortus Media d.o.o. Beograd - Dečija TV utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;       
 11. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K425: Prva televizija d.o.o. Beograd - Trailer Channel;
 12. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K447: McBox d.o.o. Novi Sad - Music BoxTV Ruka Hore;    
 13. Donošenje odluke o ispravci rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/452-2289/19-1 od 28. novembra 2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Arena Esports Productions d.o.o. Beograd - Arena Esports utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;           
 14. Donošenje odluke o ispravci rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije broj KN/91-1254/17/19-2 od 10. oktobra 2019. godine, kojim je pružaocu medijske usluge Društvo za radio i televizijske aktivnosti Kopernikus Cable Network d.o.o. - ogranak KCN Music iz Beograda - TV K::CN Music 2 utvrđena visina naknade za pravo na pružanje audio-vizuelne medijske usluge;  
 15. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K448: Toxic Television Network d.o.o. Beograd - Toxic TV; 
 16. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K374: Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV d.o.o. Prokuplje - Mostnet;           
 17. Razmatranje i odlučivanje po službenoj dužnosti, u postupku poništavanja rešenja Saveta broj KN/448-2290/19-1 kojim je pružaocu medijske usluge McBox d.o.o. Novi Sad utvrđena visina naknade za pravo pružanja audio-vizuelne medisjke usluge;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružanje medijske usluge koju je dužan da plaća imalac Dozvole za pružanje medijskih usluga br. K414: Privatno preduzeće za proizvodnju promet i usluge Bukovača Company d.o.o. Nova Varoš - TV Zlatar;
 19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge Delfin marketing d.o.o. Zlatibor - Radio Kis 93,4, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;
 20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata pružaocu medijske usluge RDP Studio B d.o.o. Beograd - TV Studio B, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8 Zakona o elektronskim medijima;       
 21. Razmatranje i donošenje odluke o predlogu kandidata za izbor predsedavajućeg Mediteranske mreže regulatornih tela za 2020. godinu;

Zapisnik sa 362. vanredne sednice

Back to top