Navigacija

214. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 214. redovne sednice Saveta održane 02.03.2020. godine

  1. Usvajanje zapisnika sa 213. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 19.02.2020. godine, Zapisnika sa 372. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 25.02.2020. godine, Zapisnika sa 373. vanredne sednice Savet REM-a održane dana 27.02.2020. godine;
  2. Donošenje Preporuke komercijalnim pružaocima medijske usluge o obezbeđivanju zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicija i kandidata;
  3. Razmatranje i donošenje odluke o nastupanju REM-a u javnosti tokom predizborne kampanje;
  4. Razmatranje i donošenje odluke o stavljanju pod nadzor tokom predizborne kampanje PMU TV N1, TV Nova S;
  5. Razmatranje Zahteva za mišljenje PMU Radio televizija Kragujevac d.o.o., Kragujevac - TV Kragujevac i donošenje odluke;

Zapisnik sa 214. redovne sednice

Back to top