Navigacija

372. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 372. vanredne sednice Saveta održane 25.02.2020. godine

  1. Donošenje odluke o izmeni plana nabavki regulatornog tela za elektronske medije za 2020.godinu;
  2. Razmatranje i donošenje odluke o potpisivanju Aneksa V Kolektivnog ugovora između Regulatornog tela za elektronske medije kao poslodavca i reprezentativnog Sindikata „Nezavisnost“;
  3. Razmatranje i donošenje odluke u postupku davanja saglasnosti na promenu identifikacionog znaka pružaoca medijske usluge Radio difuzno preduzeće „B92“ a.d., Beograd – O2.TV

Zapisnik sa 372. vanredne sednice

Back to top