Navigacija

Arhiva sednica


186. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 186. vanrednoj sednici održanoj 24. oktobra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

• Da se objavi Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa za područje cele Republika.

185. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 185. vanrednoj sednici održanoj 22. oktobra 2013. godine doneo je sledeće:

Raspisan je Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog programa za područje cele Republika, stim što će odluku o objavljivanju konkursa u listu Politika i Sl. Glasnik, Savet doneti naknadno.

128. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 128. redovnoj sednici održanoj 14. oktobra 2013. doneo je sledeće odluke:
• Data je saglasnost emiteru Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Context D.O.O., ul. Hajduk Veljka 16b, Grocka, Beograd- Radio Puls Grocka na planiranu promenu vlasničke strukture;

127. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 127. redovnoj sednici održanoj 3. oktobra 2013. doneo je sledeće odluke:
• Data je saglasnost emiteru Radio televizija „Četiri S“ d.o.o. iz Bojnika, ul. Stojana br. bb – TV 4S, za promenu vlasničke strukture;

184. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru Preduzeću za proizvodnju i emitovanje tv programa „FOX Televizija“ d.o.o. Beograd, ul. Autoput 22- PRVA PLUS putem kablovskog operatora Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., ul. Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd.

126. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Odbijen je prigovor Društva za radio i televizijske aktivnosti „KOPERNIKUS CABLE NETWORK“ D.O.O. iz Niša, ul. Cara Dušana 45 – TV K::CN Svet plus 3 izjavljenom na rešenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije NK 2863/13 od 9. avgusta 2013. godine, kao neosnovan.
 • Odbijen je prigovor „Nova.rs Television“ d.o.o. iz Beograda, ul Pančevački put 36v – TV Nova.rs izjavljenom na rešenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije NK 2863/13 od 9. avgusta 2013. godine, kao neosnovan.

182. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 182. vanrednoj sednici održanoj 2. septembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink History u novi skraćeni identifikacioni znak „Pinkpedija“.

181. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Data saglasnost emiteru Privredno društvo „Hit music FM” - Hit music FM na promenu vlasničke strukture, tako što će „Avenia plus“ d.o.o. Novi Beograd preneti udeo od 49% na Miloša P. Pejovića iz Beograda.

179. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 179. vanrednoj sednici održanoj 26. jula 2013. godine dao je saglanost na promenu vlasničke strukture sledećih emitera: Regionalna televizija Valjevo plus d.o.o, Vuka Karadžića 54, Valjevo - TV Valjevo, RDP „B92“ a.d. – TV B92 i Privredno društvo za radio i televizijske aktivnosti Mostnet RTV D.O.O., ul. Jug Bogdanova 94, Prokuplje - TV MOSTNET.

123. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog programa područje željene zone servisa – cela Republika mreža K-5;
 • Utvrđeni su Kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje programa, shodno odredbi iz člana 53 tačka 4 Zakona o radiodifuziji.

122. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Izrečena je mera opomene prema emiteru Privrednom društvu Radio televizija Kraljevo i Ibarske novosti d.o.o.  iz Kraljeva, ul. Konarevo 800B – TV Kraljevo;
 • Data je saglasnost emiteru Jet company D.O.O iz Kikinde, ul. Mihajla Pupina 11- VK TV i VK Radio na planiranu promenu vlasničke strukture.

178. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 •  Utvrđena je Lista predloga kandidata za člana programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije:
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskih programa PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd- Pink 2, Pink 3, Pink & Roll, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Extra, Pink Family, Pink Fashion, Pink Film, Pink Folk, Pink Folk 2,  Pink Kids, Pink Live, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Music, Pink ..

121. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje televizijskog i radio programa za područje regiona i lokalna područja od 22. oktobra 2012. godine čije su...
 • Utvrđeni su Kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje programa, shodno odredbi iz člana 53 tačka 4 Zakona o ...

177. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti,...
 • Data je saglasnost emiteru TV kanal Ultra d.o.o., ul. Braće Jerković br.117v, Beograd- TV Ultra, Mini Ultra i IQS Life na planiranu promenu vlasničke strukture...

176. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti, ul. Tabanovačka 5, Beograd - SKY Plus putem kablovsko distributivnog sistema ...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  (IPTV)...

175. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY ...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

119. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Da se raspiše javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje radio programa za lokalna područja, radiodifuzna oblast 5, okvirna željena zona pokrivanja – područje opštine Veliki Popović s tim da se isti objavi zajedno sa drugim javnim konkursom koji bude raspisala RRA;
 • Da se raspiše javni poziv za predlaganje kandidata za jednog člana Programskog odbora  Radiodifuzne ustanove Srbije i isti da se objavi u dnevnom listu "Politika" i na sajtu Agencije.

174. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO...
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.,...

118. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 118. redovnoj sednici održanoj 15. maja 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Usvojen je izveštaj Službe za nadzor i analizu „ Načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih emitera u toku 2012. godine.“

117. redovna sednica

Redovne sednice Saveta
 • Oduzeta je emiteru „Televizija Pravoslavne eparhije žičke Logos“ Trstenik – Radio Logos dozvola za emitovanje programa Republičke radiodifuzne agencije.
 • Data je saglasnost na promenu identifikacionog znaka emitera „Ekološki radio Fruška gora“ d.o.o. za informativnu, marketinšku i zabavnu delatnost, Vrdnik, Vidovdanska bb – Radio Eko FG u „Radio Fruška gora“.
 • Usvojena je izmena Programa osnovne obuke radnika iz oblasti zaštite od požara.

173. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu:Protokol K-1 d.o.o., ul. Radanska 66, Leskovac- TV Protokol K-1 putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o., ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd.
 • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje ..

115. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 116. redovnoj sednici održanoj 15.  aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Data je saglasnost emiteru „Radio Jat“ d.o.o. iz Beograda, ul. Kraljice Marije 57/55 – Radio Jat na promenu vlasničke strukture, tako što će Biljana Vuksić preneti udeo od 100% na Momčila Đedovića iz Beograda, ul. Mirjevski venac br. 30.
 • Data je saglasnost na izmenu podataka...

170. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 170. vanrednoj sednici održanoj 9. aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Savet  je podržao nomaciju Helene Mandić člana regulatornog tela BiH za poziciju zamenika predsedavajućeg EPRA.
 • Savet je nominovao člana Saveta RRA Miloša Rajkovića na mesto u Izvršnom odboru EPRA.
Back to top