Navigacija

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je, na sednici održanoj 29. decembra 2008. godine, odluku o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, nakon ostavke pojedinih članova Upravnog odbora koje su pismeno dostavljenje Agenciji

Podsećamo da za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, Agencija imenuje lica koja žive i rade na području Autonomne pokrajine Vojvodine.

Back to top