Navigacija

Saopštenje sa sednice Saveta RRA od 10. jula 2009. godine

Savet Republičke radiodifuzne agencije uputio je danas žalbu na rešenje Opštinskom organu za prekršaje u Majdanpeku povodom izricanja opomene Goranu Ursuloviću zbog emitovanja programa bez dozvole.

Savet Republičke radiodifuzne agencije smatra da je izricanje opomene za ovu vrstu prekršaja predstavlja neodgovarajuću sankciju, imajući u vidu učinjeni prekršaj i stepen javne opasnosti koji proističe iz takvog ponašanja.

Emitovanje programa bez dozvole predstavlja ponašanje od velike društvene opasnosti, i po pravilu, uzrokuje smetnje emiterima koji poseduju uredne dozvole za emitovanje programa.

Iz svega navedenog, Savet Republičke radiodifuzne agencije smatra da je izricanje opomene podsticaj za ostale prekršioce i time se obesmišljavaju svi napori RRA da se „iskoreni“ emitovanje programa bez potrebnih dozvola, a što je osnovni problem u regulisanju odnosa u oblasti radiodifuzije u Srbiji.  

U Beogradu,
dana 10. jula 2009. godine

Republička radiodifuzna agencija
predsednik Saveta
Episkop jegarski dr Porfirije

 

Back to top