Navigacija

Zajedničko saopštenje sa sastanka održanog 08. aprila 2011. godine u RRA

Predstavnici regulatornih tela iz regiona dogovorili su se danas, u Beogradu, da redovno održavaju sastanke i usklađuju akte kako bi se u što većoj meri ujednačili uslovi za rad elektronskih medija. Prvi sledeći sastanak je dogovoren da bude u Ohridu,  u maju mesecu ove godine.

Predstavnici regulatornih tela, sastali su se na poziv Republičke radiodifuzne agencije i razgovarali o zaštiti maloletnika i regulisanju „rijaliti“ programa.

Sastanku su prisustvovali predstavnici iz regulatornih agencija iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

Teme sastanka su bile način nadzora nad radom emitera u smislu programskog sadržaja, pravilno obeležavanje sadržaja, zaštita maloletnika u sadržaju „rijaliti“ programa i postupanje regulatora u ovoj oblasti, kao i donošenje podzakonskih akata iz te oblasti.

Regulatori su se saglasili da ovakav vid saradnje treba da postane redovna praksa, obzirom na veliki broj tema koje su zajedničke svima njima u radu, poput: zaštita maloletnika u programskom sadržaju, pozicioniranje proizvoda (product placement), političko predstavljanje u programskom sadržaju, primena evropske regulative i regulisanje autorskih prava u kablovskom emitovanju programa.

U Beogradu,

8. aprila 2011. godine

 

Back to top