Navigacija

Javno saopštenje za kablovsko ili satelitsko emitovanje RTV programa na području Srbije

JAVNO SAOPŠTENJE za fizička ili pravna lica koje nameravaju da započnu sa kablovskim ili satelitskim emitovanjem radio ili televizijskog programa na području Republike Srbije

 

Ovde preuzmite pdf dokument.

Back to top