Navigacija

Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za period od 29.01-28.02.2014. godine

Procenti zastupljenosti izbornih lista u tabelama koji su stavljeni na uvid emiterima, kako bi mogli da koriguju svoje programe, ali i javnosti kako bi mogla da sagleda zastupljenost učesnika izbora u programima, nisu isključiva odgovornost emitera. Savet RRA ima saznanja da predstavnici nekih izbornih lista odbijaju gostovanja u emisijama u kojima učestvuju predstavnici više stranaka i zahtevaju da sami gostuju. Takvi zahtevi nisu prihvatljivi za mnoge emitere jer bi njihovim usvajanjem došlo do potpunog urušavanja programskih šema.

 

Back to top