Navigacija

TV BN i OBN isključeni iz kablovskih sistema na dva sata

Tokom nadzora programa emitera, Republička radiodifuzna agencija utvrdila je da su TV BN i OBN prekršile predizbornu tišinu, zbog čega je naložila kablovskim operatorima da ova dva programa isključe iz svoje ponude na dva sata.


Ukoliko se utvrdi da, posle uključenja, ovi programi ponovo krše predizbornu tišinu, Agencija će naložiti kablovskim operatorima da ih isključe iz ponude do kraja predizborne tišine.


Televizije BN i OBN proizvode program u Bosni i Hercegovini, a nalaze u programskoj ponudi 12 kablovskih operatora iz Srbije.


Savet RRA upozorava sve emitere i kablovske operatore na obavezu poštovanja izborne tišine, koja je počela u četvrtak 13. marta od 24.00 sata, a završava se u nedelju 16. marta u 20 sati.


Tokom izborne tišine televizijski i radio emiteri u obavezi su da poštuju član 5. stav 3. Zakona o izboru narodnih poslanika i odredbe tačke 18. glave I Opšteg obavezujućeg uputstva radio i televizijskih stanica (emitera) u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske i republičke skupštinske izbore, izbore za predsednika Republike i izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina.


U skladu sa Zakonom, Agencija će i dalje pratiti i blagovremeno reagovati na eventualna nepoštovanja predizborne tišine u programima emitera i u ponudi kablovskih operatora.

U Beogradu,
14. marta 2014. godine


Savet RRA

Back to top