Navigacija

Mera upozorenja pružaocu medijskih usluga RTV Pink

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrekao je meru upozorenja pružaocu medijskih usluga Preduzeću za informiseanje i marketing „Pink International Company“ d.o.o. iz Beograda zbog emitovanja programskih sadržaja kojima su povređena ljudska prava a naročito dostojanstvo ličnosti učesnika programa, u emisiji „DNK“.

Back to top