Navigacija

Objavljeni tekstovi tri nacrta pravilnika sa obrazloženjima

Regulatorno telo za elektronske medije objavilo je nacrte tri pravilnika sa obrazloženjima, čime počinje Javna rasprava.

Objavljeni su Nacrt Pravilnika o zaštiti prava i interesa maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Nacrt Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja i ostvarivanju prava na pristup tim događajima i Nacrt Pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga.

Dokumenta možete preuzeti na sledećem linku.

Back to top