Navigacija

Utvrđene liste kandidata za članove UO JMU RTS i RTV

Na osnovu člana 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS“, broj 102/05) i člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“, broj 143/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, objavljuje

LISTU KANDIDATA ZA DEVET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE „RADIO - TELEVIZIJA SRBIJE“

 1. prof. mr Zoran Popović, profesor univerziteta
 2. prof. dr Radmilo V. Todosijević, profesor univerziteta u penziji
 3. Predrag Perišić, diplomirani dramaturg
 4. Miloš Čolić, diplomirani politikolog - master
 5. dr Irina Milutinović, docent na fakultetu
 6. mr Đorđe Vozarević, sociolog
 7. mr Dragan Marinković, magistar nauka u dramskim umetnostima
 8. Slobodan Stupar,novinar
 9. prof. dr Zoran Jevtović, profesor univerziteta
 10. Radoslav Zelenović, diplomirani filolog
 11. prof. dr Vladimir Vuletić, profesor univerziteta
 12. Zorica Šujica, akademski slikar
 13. Branko Radun, diplomirani istoričar, politički analitičar
 14. dr Vuk Vukićević, doktor nauka - menadžment u umetnosti
 15. Gordana Bulatović, diplomirani politikolog, master ekonomije
 16. prof. dr Neda Todorović - Uzelac, profesor univerziteta
 17. Miroslav M. Nikolić, advokat
 18. mr Živorad Ratković, magistar biomedicinskog inženjerstva
 19. prof. dr Jovan Babić, profesor univerziteta
 20. Ana Mandić, diplomirani novinar
 21. Vukica Krivokapić, diplomirani master menadžer
 22. Aleksandar Zagorac, diplomirani menadžer bezbednosti
 23. Simona Mitrović Dunjić, diplomirani pedagog - master
 24. Ivona Katić, diplomirani politikolog
 25. Simo Čulić, diplomirani ekonomista
 26. Vidosav Radomirović, ekonomista - komercijalista
 27. prof. dr Zoran Paunović, profesor univerziteta
 28. Stanko Stojiljković, diplomirani novinar
 29. Dragan Marinković, diplomirani pravnik, reditelj i scenarista
 30. dr Alisa Marić, doktor nauka
 31. prof. dr Vladimir Krulj, doktor ekonomskih nauka
 32. prof. dr Ivica Radović, profesor univerziteta
 33. Srđan Milošević, diplomirani istoričar
 34. Boško Jakšić, novinar
 35. prof. dr Žarko Trebješanin, profesor univerziteta
 36. Ivan Jakšić, master ekonomista
 37. Mirjana Rafael, diplomirani ekonomista-master
 38. Srba Jovanović, stručnjak za odnose sa javnošću
 39. Ljiljana Đurđevac, diplomirani politikolog
 40. Zoran Hamović, diplomirani filolog
 41. Branimir Đokić, istaknuti umetnik
 42. Katarina Ostojić, apsolvent
 43. Dragan Karadžić, pravnik i diplomirani menadžer
 44. prof. dr Dragan Radenović, vajar, profesor univerziteta
 45. prof. dr Srbijanka Turajlić, profesor univerziteta u penziji
 46. Dušan Kovačević, master inženjer elektrotehnike i telekomunikacija
 47. Miodrag Popov, diplomirani politikolog, novinar
 48. Aleksandar Avramović, diplomirani politikolog, novinar i producent
 49. Miroslav Lazanski, diplomirani pravnik, novinar
 50. mr Slobodan Kanjevac, magistar filozofije
 51. Osman Balić, inženjer zaštite na radu
 52. mr Radomir A. Krišanović, magistar političkih nauka

LISTU KANDIDATA ZA ŠEST ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE MEDIJSKE USTANOVE  „RADIO - TELEVIZIJA VOJVODINE“

 1. prof. dr Radmilo V. Todosijević, profesor univerziteta u penziji
 2. Dalibor Bubnjević, diplomirani ekonomista
 3. Siniša Bubnjević, diplomirani ekonomista
 4. Nenad Simić, diplomirani ekonomista
 5. Selimir Radulović, profesor književnosti
 6. Marko Ćalić, diplomirani ekonomista
 7. Dragana Živković, diplomirani konzervator - restaurator
 8. prof. dr Jova Radić, vanredni profesor univerziteta
 9. mr Tijana Palkovljević Bugarski, istoričar umetnosti
 10. dr Momir Samardžić, vanredni profesor univerziteta
 11. Ivan Benašić, profesor jugoslovenske književnosti
 12. Ljubiša Nikolin, diplomirani novinar
 13. Borislav Pupavac, advokat
 14. Bogdan Rosić, diplomirani ekonomista, penzioner
 15. dr Marko Škorić, docent na univerzitetu
 16. Ištvan Terenji, ekonomista
 17. Marina Koprivica, diplomirani defektolog - logoped
 18. Aleksandar Komnenović, master dramski i audiovizuelni umetnik
 19. Siniša Bokan, profesor univerziteta
 20. Valentin Mik, novinar
 21. mr Tatjana Marković, magistar menadžmenta

Prigovori na Listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Prijave sa biografijom kandidata nalaze se na sajtu www.rem.rs

Adresa je:

Regulatorno telo za elektronske medije

Trg Nikole Pašića broj 5

11 000 Beograd

E - adresa: office@rem.rs

Telefon: 011/20-28-700

Faks: 011/20-28-745

Back to top