Navigacija

Analiza izveštavanja o nasilju nad ženama

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 25.05.2019. godine usvojio izveštaj „Analiza izveštavanja o nasilju nad ženama“.

Regulator je članica Mediteranske mreže regulatornih tela u okviru koje je učestvovao, zajedno sa regulatornim telima Španije, Andaluzije, Katalonije, Hrvatske, Maroka i Portugala na izradi zajedničke studije o nasilju nad ženama. 

Cilj studije je analiziranje medijskog izveštavanja o vestima o nasilju nad ženama u televizijskom informativnom programu, kako bi se utvrdilo da li je objektivno ili senzacionalističko, u kojoj meri mediji promovišu rodnu ravnopravnost i doprinose  dekonstrukciji rodnih stereotipa i uloga.

Back to top