Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Nacionalna Happy TV za mesec avgust

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 13.novembra 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Happy TV  d.o.o. Beograd- Nacionalna Happy TV, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom Nacionalna Happy TV učinio 197 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu avgustu 2019. godine.

Back to top