Navigacija

Podnet Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv TV Pink za mesec septembar

Regulatorno telo za elektronske medije je, na osnovu odluke Saveta dana 03.decembra 2019. godine podnelo Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Pink internacional company doo, Beograd-TV Pink, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu zbog toga što je u televizijskom programu koji se emituje pod skraćenim identifikacionim znakom TV Pink učinio 433 prekršaja Zakona o oglašavanju u mesecu septembru 2019. godine.

Back to top