Navigacija

Obaveštenje javnim medijskim servisima (RTS i RTV) i komercijalnim pružaocima medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću

Savet Regulatornog tela za elektronske medije obaveštava javne medijske servise (RTS i RTV) i komercijalne pružaoce medijskih usluga sa nacionalnom pokrivenošću da je potrebno da, u skladu sa članom 52. Zakona o elektronskim medijima i članom 9. Preporuke o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom, učini dostupnim sva saopštenja organa javne vlasti hitne prirode koja se odnose na korona virus (COVID-19) putem otvorenih titlova ili srpskog znakovnog jezika.

Back to top