Navigacija

Obaveštenje o radu REM tokom trajanja vanrednog stanja


Obavezujućom Instrukcijom Vlade Republike Srbije od 23. marta 2020. godine, preporučeno je da se ograniči ulazak i obavljanje svih poslova u prostorijama Regulatornog tela za elektronske medije na adresi: Trg Nikole Pašića br. 5 u Beogradu.
REM će, u vreme vanrednog stanja, postupati samo po hitnim predmetima koji ne trpe odlaganje u odlučivanju. Hitnim predmetima smatraće se primena svih odluka organa javne vlasti u cilju suzbijanja epidemije.
S tim u vezi, molimo sve pružaoce medijskih usluga i zainteresovana lica da svoje eventualne zahteve iz delokruga nadležnosti Regulatora, a za vreme vanrednog stanja, upućuju putem elektronske pošte na zvaničnu mail adresu office@rem.rs

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top