Navigacija

Odluka o odlaganju plaćanja naknade

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici odžanoj 23.03.2020. godine doneo odluku o odlaganju plaćanja naknada za pružanje medijske usluge PMU koje dospevaju u periodu mart-maj 2020. godine, a koji za to podnesu zahtev.

Regulatorno telo za elektronske medije

Back to top