Navigacija

Publikacije o medijskoj pismenosti za najmlađe i predškolce

Regulatorno telo za elektronske medije je u saradnji sa Savetom Evrope adaptirao na srpski jezik četiri publikacije o medijskoj pismenosti za edukaciju i informisanje najmlađih. 

Publikacije „Slikovnica o medijima“, „Kako roditelji mogu da podrže svoju decu u svetu medija?“, „Radionica: Oglasi“, „Radionica optičkih igračaka“ pripremljene su i odštampane, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)“, a dostupne su i u elektronskoj formi na linku www.rem.rs/medijskapismenost

Cilj ovih publikacija za najmlađe je edukacija i informisanje dece, roditelja, nastavnika i vaspitača o medijima, medijskom okruženju i ukazivanje na značaj medijske pismenosti - jedne od najvažnijih životnih veština 21. veka. Kreativnim pristupom, ovi edukativni materijali približavaju deci svet medija i omogućavaju im da bolje razumeju svet oko sebe.

Publikacije na srpskom jeziku su pripremljene na osnovu saradnje i uz podršku Agencije za elektronske medije Hrvatske i Kancelarije UNICEF-a za Hrvatsku.

JUFREX je deo programa „Hotizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku II“, zajedničke inicijative Evropske unije i Saveta Evrope, koja korisnicima pruža podršku pri sprovođenju reformskih agendi u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i pomaže im pri usklađivanju s evropskim standardima i pravnim tekovinama Evropske unije u okviru procesa proširenja, gde je relevatno.

JUFREX aktivnosti o medijskoj pismenosti predstavljaju nastavak rada započetog tokom prve faze projekta (2016-2019). Tada smo kroz zajedničke aktivnosti pripremili i objavili dve, i dalje aktuelne, publikacije: Medijska regulatorna tela i zaštita maloletnika  i Regulatorna tela za elektronske medije i medijska pismenost – uporedna analiza najboljih evropskih praksi.

Back to top