Navigacija

Odluke sa 5. hitne sednice Saveta REM-a u 2020. godini

Savet Regulatornog tela za elektronske medije održao je dana 16. juna 2020. godine 5. hitnu sednicu u 2020. godini radi razmatranja Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera o političkim oglasnim porukama koje se prikazuju na programima N1 i Nova S i donošenja odluke.

Savet Regulatora je na navedenoj sednici jednoglasno doneo odluku da budući da se ne zna ko je oglašivač i da li ima pravo na političko oglašavanje, a radi daljeg postupanja REM-a, naloži se svim pružaocima medijske usluge da obustave prikazivanje navedenih političkih oglasnih poruka i da će svako dalje emitovanje predstavljati osnov za izricanje mera u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Back to top