Navigacija

Saopštenje Saveta REM-a od 16.06.2020. godine

Savet REM je uvidom u programski sadržaj televizija N1 i Nova S, utvrdio da se počevši od 15. juna 2020. godine emituju 4 (četiri) verzije političke oglasne poruke u kojima se poziva na bojkot izbora („Jedini način da ne glasaš za režim je da ne glasaš.").

U okviru predizborne kampanje pravo na političko oglašavanje imaju samo izborne liste proglašene od strane Republičke izborne komisije (RIK) shodno članu 47. stav 1) tačka 5) Zakona o elektronskim medijima a imajući u vidu član 2. stav 1) tačka 3) i član 3. stav 2) tačka 3) Zakonom o oglašavanju.

Budući da se ne zna ko je oglašivač i da li ima pravo na političko oglašavanje, a radi daljeg postupanja REM-a, nalaže se svim pružaocima medijske usluge da obustave prikazivanje navedenih političkih oglasnih poruka. Svako dalje emitovanje predstavljaće osnov za izricanje mera u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

Back to top