Navigacija

TV Melos

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Melos
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o. Kraljevo
Broj dozvole K47-2
Datum 28. novembar 2019.
Matični broj 07388217
PIB 101775093
Sedište i adresa pravnog lica Hajduk Veljkova 2, Kraljevo
Telefon 036/322-555, 063/644-501
Faks 036/322-555
Elektronska pošta produkcijameloskraljevo@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Jovanović
Glavni i odgovorni urednik Zoran Jovanović
Vlasnička struktura PMU 1.Zoran Jovanović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 7. decembar 2011. — 7. decembar 2027.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o. Kraljevo

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top