Navigacija

Arena sport 1

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Arena sport 1
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo za telekomunikacije HD-WIN d.o.o. Beograd
Broj dozvole K141-2
Datum 22. maj 2019.
Matični broj 20510293
PIB 106013385
Sedište i adresa pravnog lica Visokog Stevana 38, Beograd (adresa za dostavu pošte Milutina Milankovića 9, Beograd)
Telefon 011/353-5600
Faks 011/353-5655
Elektronska pošta office@tvarenasport.com
Veb sajt www.tvarenasport.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Nebojša Žugić
Glavni i odgovorni urednik Siniša Božović
Vlasnička struktura PMU 1.Telekom Srbija a.d. Beograd -100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 26. novembar 2012. — 26. novembar 2020.
Back to top