Navigacija

TV Pančevo

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pančevo
Naziv pružaoca medijske usluge RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo
Broj dozvole K242-2
Datum 6. novembar 2019.
Matični broj 08393346
PIB 101048817
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Đurkovića 1, Pančevo
Telefon 013/351-353
Faks 013/314-011
Elektronska pošta natasa.navala@rtvpancevo.rs
Veb sajt www.rtvpancevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vuk Radović, Tatjana Cuk
Glavni i odgovorni urednik Jasmina Petković
Vlasnička struktura PMU 1.Radiotelevizija Pančevo doo, Pančevo-99,99% 2.Radoica Milosavljević-0,01%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 3. jun 2016. — 3. jun 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo
Back to top