Navigacija

TV Vrnjačka Banja

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Vrnjačka Banja
Naziv pružaoca medijske usluge RADIO TELEVIZIJA VRNJAČKA BANJA d.o.o. Vrnjačka Banja
Broj dozvole 159/2008-3
Datum 19. oktobar 2017.
Matični broj 17019864
Sedište i adresa pravnog lica Vrnjačka 1, Vrnjačka Banja
Telefon 064/174-1250, 060/156-4747
Elektronska pošta zi.milena25@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Tanja Tapušković
Glavni i odgovorni urednik Milena Zisk
Vlasnička struktura PMU 1.Tanja Tapušković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Lokalno područje-L 97/Vrnjačka Banja
Period važenja 16. jun 2008. — 16. jun 2024.
Back to top