Navigacija

Radio Play

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Play
Naziv pružaoca medijske usluge PLAY RADIO doo, Beograd-Zemun
Broj dozvole 6/2006-16
Datum 1. april 2019.
Matični broj 21263010
PIB 109897137
Sedište i adresa pravnog lica Autoput za Zagreb 22, Beograd-Zemun
Telefon 011/301-2000
Faks 011/301-2001
Elektronska pošta office@b92.net
Veb sajt www.playradio.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jelena Agatunović, Srđan Milovanović
Glavni i odgovorni urednik Dragan Karadžić
Vlasnička struktura PMU 1.B92 a.d., Beograd (Zemun)-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 1
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.