Navigacija

Radio S4 102,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S4 102,2
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za vizuelne i poslovne komunikacije SPIRIT SOUND MFM doo, Beograd
Broj dozvole 21/2006-8
Datum 4. april 2016.
Matični broj 17638173
PIB 104244163
Sedište i adresa pravnog lica Šumadisjki trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios4.rs
Veb sajt www.radios4.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Jasna Piper
Glavni i odgovorni urednik Davor Mihanović
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Region Grada Beograda-radiodifuzna oblast 4, Bgr 4-Beograd
Period važenja 20. novembar 2006. — 20. novembar 2022.