Navigacija

Radio 96 97,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio 96 97,8
Naziv pružaoca medijske usluge D.o.o. za promet i usluge 96, Čačak
Broj dozvole 308/2008-4
Datum 24. januar 2020.
Matični broj 17030418
PIB 101114024
Sedište i adresa pravnog lica Pigova 4/78, Čačak (adresa za dostavu pošte Majke Jevrosime 29/V/9 za Info 24, Beograd)
Telefon 063/393-903
Elektronska pošta office@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Branko Gavrilović
Glavni i odgovorni urednik Branko Gavrilović
Vlasnička struktura PMU 1. Zlatan Majdak-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 103/Čačak
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top