Navigacija

Radio Fleš 96,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fleš 96,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, inženjering, usluge i promet ALPE SYSTEM d.o.o. Trstenik
Broj dozvole 338/2008-2
Datum 23. novembar 2016.
Matični broj 17213997
PIB 100920539
Sedište i adresa pravnog lica Vuka Karadžića bb, Trstenik
Telefon 037/712-045, 063/164-9680
Elektronska pošta flashradio@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksije Petrović
Glavni i odgovorni urednik Aleksije Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksije Petrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 156/Trstenik
Period važenja 23. decembar 2008. — 23. decembar 2024.
Back to top