Navigacija

Radio Fleš 96,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Fleš 96,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za proizvodnju, inženjering, usluge i promet ALPE SYSTEM d.o.o., Beograd
Broj dozvole 338/2008-3
Datum 5. februar 2020.
Matični broj 17213997
PIB 100920539
Sedište i adresa pravnog lica Cara Dušana 66, Beograd (adresa za dostavu pošte Vuka Karadžića bb, Trstenik)
Telefon 037/712-045
Elektronska pošta flashradio@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Aleksije Petrović
Glavni i odgovorni urednik Aleksije Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Aleksije Petrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 156/Trstenik
Period važenja 23. decembar 2008. — 23. decembar 2024.
Back to top