Navigacija

Radio Vladimirci 89,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Vladimirci 89,5
Naziv pružaoca medijske usluge Preduzeće za promet, usluge i telekomunikacije i marketing RADIO-VLADIMIRCI d.o.o., Vladimirci
Broj dozvole 362/2008-4
Datum 6. decembar 2021.
Matični broj 17551809
PIB 103322795
Sedište i adresa pravnog lica Svetog Save 57, Vladimirci
Telefon 015/513-388
Faks 015/514-755
Elektronska pošta radiovladimirci@gromnet.net
Veb sajt www.radiovladimirci.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Maja Pavličević
Glavni i odgovorni urednik Svetlana Novaković
Vlasnička struktura PMU 1.Maja Pavličević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 214/Vladimirci
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top