Navigacija

Red radio 93,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Red radio 93,7
Naziv pružaoca medijske usluge LAGUNA ETAR d.o.o. Beograd
Broj dozvole 507/2013-6
Datum 19. oktobar 2020.
Matični broj 20869623
PIB 107773907
Sedište i adresa pravnog lica Resavska 33, Beograd (adresa za prijem pošte Kralja Petra 45, sprat 6, Beograd
Telefon 011/785-0948
Faks 011/785-0944
Elektronska pošta kontakt@radiolaguna.rs
Veb sajt www.radiolaguna.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nenad Mandić
Glavni i odgovorni urednik Nenad Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Pink internacional company d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Bgr 2/Beograd
Period važenja 28. oktobar 2013. — 28. oktobar 2021.
Back to top