Навигација

Јефимија д.о.о., Крушевац 08-951/22

Регулаторно тело за електронске медије дана 18. јула 2022. године објављује Обевештење о неизмиреном дугу број 08-851/22  од 13.05.2022. године послато ПМУ Јефимија д.о.о., Крушевац-ТВ Јефимија, јер достављање на други начин није било могуће.

Уклоњено са огласне 03.08.2022. године

Back to top