Navigacija

Jefimija d.o.o., Kruševac 08-951/22

Regulatorno telo za elektronske medije dana 18. jula 2022. godine objavljuje Obeveštenje o neizmirenom dugu broj 08-851/22  od 13.05.2022. godine poslato PMU Jefimija d.o.o., Kruševac-TV Jefimija, jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Uklonjeno sa oglasne 03.08.2022. godine

Back to top