Navigacija

237.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 237. redovne sednice Saveta održane 27.06.2022. godine

1. Usvajanje Zapisnika sa sednica Saveta Regulatora:

  • 236. redovne sednice održane 05.05.2022. godine;
  • 426. vanredne sednice održane 19.05.2022. godine;
  • 427. vanredne sednice održane 31.05.2022. godine; 
  • 428. vanredne sednice održane 06.06.2022. godine; 
  • 429. vanredne sednice održane 13.06.2022. godine;
  • 430. vanredne sednice održane 15.06.2022. godine.

2. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Klik Komerc d.o.o., Gornji Milanovac – TV Info 24 Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
3. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Santos – comerce d.o.o., Zrenjanin – TV Santos, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
4. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Slobodna televizija d.o.o., Kraljevo - KA TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
5. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – VTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
6. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Novosadska TV d.o.o., Novi Sad – Novosadska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
7. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Most d.o.o., Novi Sad – TV Most, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
8. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Delta televizija d.o.o., Novi Sad – TV Delta, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
9. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Sunce d.o.o., Aranđelovac – TV Sunce, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
10. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTV Šumadija, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
11. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija Telemark d.o.o., Čačak – TMS Televizija Telemark, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
12. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija V 5 d.o.o., Valjevo – V 5, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
13. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Sremska televizija d.o.o., Šid – Sremska TV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
14. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Kraljevo i ibarske novosti d.o.o., Kraljevo - TV Kraljevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
15. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV 5 d.o.o., Užice – Televizija 5 Užice, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
16. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Zona Plus d.o.o., Niš – Zona Plus, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
17. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Niška televizija d.o.o., Niš – NTV, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
18. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Braničevo Medija Centar d.o.o., Petrovac – RTV Braničevo, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
19. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio i televizija Bačka Palanka d.o.o., Bačka Palanka – TV Bap, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
20. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radio televizija Belle Amie d.o.o., Niš – TV Belle Amie, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
21. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Televizija K-1 d.o.o., Leskovac – TV K-1, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
22. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Leskovac a.d., Leskovac – TV Leskovac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
23. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU TV Pirot d.o.o., Pirot – TV Pirot, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
24. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Informativni centar d.o.o., Priboj - TV Priboj, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
25. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Moto Boem Trans d.o.o., Negotin – TV Trans, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
26. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU RTV Vranje d.o.o., Vranje – TV Vranje, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima; 
27. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU East Star Group d.o.o., Knjaževac – TV Knjaževacinfo, shodno članu 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
28. Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, a na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
29. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU PMU Softić d.o.o., Tutin – Radio RS 95,1, shodno članu 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
30. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koji je izdata PMU Radiodifuzno preduzeće RTV Šabac d.o.o., Šabac – TV Šabac, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
31. Donošenje odluke u postupku prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio-televizija Šabac d.o.o., Šabac - Radio Šabac 103,7, shodno odredbi iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
32. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Televizija Galaksija 32 d.o.o. Čačak - TV Galaksija 32,  zbog kršenja odredbe člana 105. navednog zakona;
33. Donošenje odluke u postupku prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge pružaoca medijske usluge;
34. Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Kruna d.o.o., Ježevica– Radio Kruna 89,6 u vezi sa uočenom povredom uslova koji su sadržani u dozvoli za pružanje medijske usluge;
35. Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje građana Lastavica, Kruševac – Sportska TV, pre vremena na koje je izdata shodno odredbi iz člana 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima; 
36. Donošenje odluke u postupka prestanka važenje dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Radio-Studio Nešvil d.o.o. Bogatić – Radio Nešvil 102,2 shodno odredbi člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
37. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Udruženje Dolovački dar, Dolovo,– Radio Džuboks 102,7 zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 4) Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke;
38. Razmatranje izveštaja Pravne službe o pokretanju postupka prestanka važenja dozvole pre isteka vremena na koje je izdata PMU Beogradska nadbiskupija, Beograd, - Radio Marija Niš 102,7, zbog postojanja razloga iz člana 89. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima;
39. Razmatranje zahteva o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge radija Megvajer d.o.o., Subotica - Lova Lova, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima i donošenje odluke:
40. Razmatranje zahteva promenu skraćenog identifikacionog znaka PMU Original Film d.o.o., Beograd – OK Kanal;
41. Razmatranje prijave S.M. u vezi sa programskim sadržajem emitovanim u emisiji „Dobro jutro, Srbijo“, emitovanom dana 15.03.2022. godine u periodu od 06:00 do 08:00 časova u programu PMU Happy TV d.o.o. – Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
42. Razmatranje Izveštaja Službe za nadzor i analizu programa u vezi emisijom „Tajna vinove loze“ emitovanje u programu: Javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije" Beograd i donošenje odluke;
43. Razmatranje predstavke Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) podneta protiv predsednice Saveta Regulatora Olivere Zekić zbog izjave date dnevnom listu Danas i donošenje odluke;
44. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge PMU Linea Electronics d.o.o., Novi Sad – KTV televizija, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
45. Donošenje odluke u postupku prestanka važenja dozvole za pružanje medijske usluge PMU RTV Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar – TV Novi Pazar, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 89 stav 1. tačka 8) Zakona o elektronskim medijima;
46. Odluka o uplati utvrđenog viška prihoda nad rashodima Regulatornog tela za elektronske medije za 2021. godinu
47. Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec april 2022. godine i donošenje odluke; 
48. Razmatranje Izveštaja o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za mesec maj 2022. godine i donošenje odluke; 
49. Donošenje odluke o objavljivanju i raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora JMU „Radio-televizija Srbije“ (1 član) i JMU „Radio-televizija Vojvodine“ (2 člana);

50. Razmatranje izveštaja sa 17. plenarnog sastanka Evropske regulatorne grupe za audiovizuelne medijske usluge (ERGA)
51. Razmatranje izveštaja sa sastanka između RTUK-a i REM-a;
52. Razmatranje izveštaja sa sastanka između predstavnika sindikata RTV-a, Upravnog odbora JMU Radio televizija Vojvodina i predstavnika REM-a;
53. Razno.

Zapisnik sa 237. redovne sednice

Back to top