Navigacija

Program pristupačan osobama sa invaliditetom

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 25.05.2019. godine usvojio izveštaj Službe za nadzor i analizu pod nazivom „Program pristupačan osobama sa invaliditetom“.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi obim i struktura programa pristupačnog osobama sa invaliditetom, kao i način na koji je prilagođen toj vrsti korisnika, a emituje se na javnim medijskim servisima koji imaju obavezu da proizvode i emituju program namenjen specifičnim društvenim grupama. Izveštaj je, takođe, imao za cilj da sagleda iskustva drugih zemalja i način na koji su regulisali ovu oblast.

Back to top