Navigacija

Odgovor Saveta na tekst u dnevnom listu Politika "Odgovor REM-u"

Poštovana gospođo Aranđelović,

Lepo ste primetili da je „prvi zadatak“ novinara da objasni razloge za štrajk glađu Maje Pavlović (iako bi sa tim mogli da se sporimo, valjda je „prvi zadatak“ da objavi tačnu vest), ali svakako ga niste ispunili.

Niti ste objasnili zašto gospođa Pavlović štrajkuje, niti ste bili tačni, čak ni u naknadnoj tvrdnji da Vas nismo demantovali.

Jesmo, a jeste i Maja Pavlović, pošto je vrlo precizno navela razloge štrajka, i u njima REM-a, ni naknada za REM, nema.

Kao što nema ni sume koju ste pominjali, niti nezadovoljnih vlasnika regionalnih televizija, na kojima insistirate, tvrdnjom da „i ja i vi znate da ih ima“.

Ne, gospođo Aranđelović. Vi ne znate. Nemate podatke o tim žalbama, nemate izjave tih vlasnika, nemate jedan jedini primer kojim biste to potvrdili. Za razliku od Vas, mi znamo, da ih nema.

A kada je reč o famoznom finansijskom izveštaju koji pominjete, evo razjašnjenja, uz napomenu da u svemu tome ima, moguće, i naše krivice, jer nismo insistirali na edukaciji novinara koji prate REM i njihovom upoznavanju sa zakonima, pravilima i razlikama koje u tome postoje.

Dakle, ukratko, nema više lokalnih televizija, s tim da se sve televizije kojima je dozvola izdata po starom zakonu (koji je prepoznavao lokalne televizije), i dalje, u našim izveštajima, pa i u finansijskom, vode pod starim imenom, dok im stare dozvole ne isteknu.

Takođe, svi oni, pa i Maja Pavlović i dalje plaćaju naknade koje su bile predviđene za lokalne televizije (čak umanjene, pošto smo svim pružaocima medijskih usluga, posle završene digitalizacije, linearno smanjili naknade za 25 odsto), iako im je područje gledanosti znatno prošireno, na nivo regiona. I ta činjenica je jedan od razloga zbog kojih REM nije razlog ni za štrajk Maje Pavlović, ni za neko nezadovoljstvo drugih emitera. Primera radi, gđa Pavlović je, za Vašu informaciju, pre prelaska sa analognog na digitalni sistem, plaćala naknadu u iznosu od 220.000 dinara, a sada bi trebalo da plati (a ne ispunjava svoje obaveze) 170.872,26 dinara. Za znatno šire područje pokrivenosti, što se sada, poštovana Višnja, zove alotment.

Ali, da ne zatežemo – verujemo da su Vam namere bile dobre, i pozivamo Vas da nas posetite, da razgovaramo, i da razjasnimo sve nedoumice.

Savet REM-a

Back to top