Navigacija

Luksemburško nezavisno regulatorno telo (ALIA) izreklo kaznu SPORT KLUB 1

Luksemburško nezavisno regulatorno telo ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel) postupajući po prijavi Saveta Regulatornog tela za elektornske medije izreklo je kaznu pružaocu medijske usluge United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 zbog emitovanja oglasne poruke u kojoj su korišćene nacističke oznake.

Nadležno regulatorno telo ALIA utvrdilo je da je oglasna poruka duboko povredila senzibilitet ljudi koji direktno ili indirektno imaju sećanje na užase Drugog svetskog rata i da može potencijalno da nanesu štetu javnom zdravlju. Takođe, ALIA je ukazala da je nedozvoljena upotreba nacističkih i vojnih simbola iz Drugog svetskog rata u oglasnim porukama. Pružalac medijske usluge United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 kažnjen je novčanom kaznom od 1.500 evra.

Podsećamo da je Savet Regulatornog tela za elektronske medije na sednici održanoj 19.01.2021. godine utvrdio da prikazivanje oglasne poruke za „BetOle“ aplikaciju na programu pružaoca medijske usluge SPORT KLUB 1 smatra uvredljivim sa aspekta korišćenja dozvoljenih sredstava za postizanje cilja kao i vizuelnog predstavljanja nacističkih oznaka koje se može smatrati uvredljivim, a što je u suprotnosti sa članom 6. stav 1. i 3. Zakona o oglašavanju.

Back to top