Navigacija

Aleksandra Janković član Saveta

Rođena  5. marta 1959. u Kragujevcu, osnovnu školu "Janko Veselinović", a potom i jedanaestu beogradsku  gimnaziju završila u Beogradu. Završila dve godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (prosek 9,00), a nakon toga Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, klinički smer (prosek 9,34).

Od 1987. do 1991. , sa kolegom Žarkom Koraćem,radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", odgovarajući na pisma i pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima.

U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 

Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).

Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze).

Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.

Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC : emitovana od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.

Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.

Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".

Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.

Po napuštanju političke delatnosti, zaposlila se , kao klinički psiholog,  u Kliničkom Centru Srbije, osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu, kojim rukovodi od 24. januara 2013. godine.

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabrana za člana Saveta 3. marta 2016. godine. ("Službeni glasnik broj RS" br. 20/2016)

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije reizabrana za člana Saveta 17. decembra 2020. godine. ("Službeni glasnik broj RS" br. 20/2016)

Radno iskustvo:

 • Tokom studija učestvovala u različitim studentskim organizacijama i pokretima ("Multignosis", "ALGRENA - Alternativna grupa za resocijalizaciju narkomana", "Centar za razvijanje zdravih stilova življenja") kao i istraživanjima (projekat prof. dr Josipa Bergera – "Standardizacija VAIS skale", istraživanja u sektoru marketinga listova "Borba", "Politika", "Delo").
 • Tokom 1987. godine sa kolegom, kliničkim psihologom Emilom Kupekom, vodila program psihološko preventivnog rada u Domu omladine "Pinki".
 • U istoj ustanovi učestvovala u psihološko - preventivnom radu sa decom i savetodavnom radu sa roditeljima (zabavište "Družionica").
 • Od 1987. do 1991. radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", u kojoj je sa kolegom Žarkom Koraćem, odgovarala na pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima. Emisija se emitovala na teritoriji čitave bivše Republike Jugoslavije i bila jedina, takve vrste, od tog vremena do danas.
 • U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 
 • Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).
 • Od 1992. do 1994. vodila rubriku "Psiholog vam odgovara" u časopisu "Sabor".
 • Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze), gde je, pored svakodnevnih individualnih seansi (sa hospitalizovanim, ali  i dispanzerskim klijentima ) vodila i 3 tipa psihoterapijskih grupa, po jedan put nedeljno : sa studentima psihologije i medicine, sa psihotičnim klijentima i sa klijentima dijagnostikovanim kao poremećaji licnosti.
 • Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.
 • Septembra 2011. bila je član komisije za odabir kandidata za veroučitelje, kojom je predsedavao episkop hvostanski g. Atanasije Rakita.
 • Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC.
 • Emisija je bila prikazivana na Prvom programu RTS, svake nedelje u 11.30, od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.
 • Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.
 • Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".
 • Bila je jedna od osnivačica humanitarne organizacije: "Spona".
 • Od  8. oktobra 2007. do 5. septembra 2008. godine radila kao posebni savetnik za odnose sa javnošću ministra infrastrukture Velimira Ilića, u Ministarstvu za infrastrukturu Vlade Republike Srbije.
 • Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.
 • Po napuštanju političke delatnosti, kako u Skupštini, tako i u stranci, 01. 12. 2012. zaposlila se u Kliničkom Centru Srbije, kao klinički psiholog, gde je osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu.
 • Od 24. januara 2013. radi u Kliničkom Centru Srbije kao rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu.

Ostale veštine: 

 • engleski jezik: pišem i tečno govorim.
 • italijanski jezik: pišem i tečno govorim.

Profil:

 • Precizna i pouzdana u izvršavanju radnih zadataka.
 • Ambiciozna i zainteresovana za  dalje učenje i usavršavanje.
 • Potpuno predana radu i spremna za dodatno angažovanje na poslu.
 • Korisna za timski rad, efikasna u izvršavanju zadataka, ali sposobna i za samostalni  rad i preuzimanje odgovornosti pri donošenju odluka.
 • Samoinicijativna i kooperativna, kreativna.
 • Odgovorna  kao radnik i saradnik, kritična prema sebi, otvorena za dijalog.

Seminari i kursevi:         

 • Završena edukacija iz transakciono – analitičke terapije.
 • Završen kurs Neurolingvističkog programiranja.
 • Završena obuka za psihoterapiju poremećaja ličnosti.
 • Završena obuka za analitički orijentisanu psihoterapiju psihoza, graničnih i narcističkih poremećaja ličnosti.
 • Završena obuka za posredovanje u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu.
 • Učešće, u svojstvu predavača, u brojnim seminarima namenjenim obuci kandidata za rad u elektronskim medijima.
Back to top