Навигација

Архива вести и саопштења


Основни изводи из IV пресека праћења тока изборне кампање 2022.

Основни изводи из IV пресека праћења тока изборне кампање 2022.

Четврти пресек праћења тока изборне кампање доноси податке о заступљености учесника за период од 15. фебруара до 13. марта до када је био рок за подношење изборних листа.

Четврти пресек доноси и прве податке о заступљености кандидата за председничке изборе за период од 2. марта, када су расписани председнички избори, закључно са 13. мартом.

Луксембуршко независно регулаторно тело (ALIA) изрекло казну SPORT KLUB 1

Луксембуршко независно регулаторно тело (ALIA) изрекло казну SPORT KLUB 1

Луксембуршко независно регулаторно тело ALIA (Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel) поступајући по пријави Савета Регулаторног тела за електорнске медије изрекло је казну пружаоцу медијске услуге United Media s.a r.l. - SPORT KLUB 1 због емитовања огласне поруке у којој су коришћене нацистичке ознаке.

Саопштење поводом трећег изборног пресека

Саопштење поводом трећег изборног пресека

У трећој недељи надзора изборне кампање настављен је тренд медијског извештавања из претходне, условљен кризом у Украјини. На програмима већине ПМУ то се одразило како на извештавање о учесницима изборне кампање где је тема „криза у Украјини“ добила много већу заступљеност, тако и на извештавање о државним функционерима чије су се активности у великој мери односиле на организацију државе и привреде у потенцијално кризној ситуацији. И поред тога, на већини програма ПМУ, који су у надзору, забележен је наставак пропорционалног пораста заступљености изборних листа.

Савет РЕМ-а усвојио трећи изборни пресек за период 15.02.2022. – 06.03.2022.

Савет РЕМ-а усвојио трећи изборни пресек за период 15.02.2022. – 06.03.2022.

Савет РЕМ-а усвојио је на 420. ванредној седници Извештај за период: 15.02.2022 – 06.03.2022. о праћењу тока изборне кампање за републичке и локалне изборе (III пресек).

У трећој недељи надзора изборне кампање настављен је тренд медијског извештавања из претходне, условљен кризом у Украјини. На програмима већине ПМУ то се одразило како на извештавање о учесницима изборне кампање где је тема „криза у Украјини“ добила много већу заступљеност, тако и на извештавање о државним функционерима чије су се активности у великој мери односиле на организацију државе и привреде у потенцијално кризној ситуацији. И поред тога, на већини програма ПМУ, који су у надзору, забележен је наставак пропорционалног пораста заступљености изборних листа. 

Саопштење поводом другог изборног пресека

Саопштење поводом другог изборног пресека

Током другог периода надзора изборне кампање почела је криза у Украјини, што је допринело промени приоритета у медијском извештавању и значајно преобликовало доминантне теме учесника изборне кампање на програмима предметних ПМУ. Тема „криза у Украјини“ утицала је и на повећање времена које је већина пружалаца медијских услуга посветила активностима државних функционера. И поред тога, на већини програма ПМУ који су у надзору, забележен је пораст заступљености изборних листа.

Савет РЕМ-а усвојио други изборни пресек за период 15 – 27. фебруара

Савет РЕМ-а усвојио други изборни пресек за период 15 – 27. фебруара

Савет РЕМ-а усвојио је на 419. ванредној седници Извештај за период: 15.02.2022 – 27.02.2022. о праћењу тока изборне кампање за републичке и локалне изборе (II пресек).

Током другог периода надзора изборне кампање почела је криза у Украјини, што је допринело промени приоритета у медијском извештавању и значајно преобликовало доминантне теме учесника изборне кампање на програмима предметних ПМУ. И поред тога, на већини програма ПМУ који су у надзору, забележен је пораст заступљености изборних листа.

Саопштење Савета РЕМ-а поводом усвајања извештаја о програмском садржају ТВ Н1 – „Деценија власти“

Саопштење Савета РЕМ-а поводом усвајања извештаја о програмском садржају ТВ Н1 – „Деценија власти“

Савет РЕМ-а на својој ванредној седници одржаној 01. марта 2022. године усвојио је, већином гласова, извешетај Службе за надзор и анализу о програмском садржајa, петоделној ифнормативно-документарној серији „Деценија власти“, приказаном у периоду од 14 – 28. фебруара 2022. године на програму ТВ Н1.

Саопштење поводом Извештајa о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.02.2022. године (први пресек)

Саопштење поводом Извештајa о надзору пружалаца медијских услуга током изборне кампање за републичке и локалне изборе од 15.02.2022. – 20.02.2022. године (први пресек)

Надзор обухвата 24 сата програма предметних ПМУ током сваког дана трајања изборне кампање и обухвата све објављене програмске садржаје. Дакле, ради се о тзв. потпуном или целовитом надзору.

Први пресек обухвата временски интервал од првих шест дана изборне кампање, те свако појављивање учесника изборне кампање или функционера на програму предметног ПМУ може на значајан начин да утиче на увећање исказаних процената. Стога скрећемо пажњу стручној и најширој јавности, те политичким актерима, да не изводе експлицитне закључке на основу малог узорка који се односи на сам почетак изборне кампање. Прецизнија слика тока изборне кампање може се очекивати тек обухватањем више дана надзора програма.

Саопштење поводом усвајања трећег Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга „Политички плурализам“ за период 01.02.2022 – 10.02.2022

Саопштење поводом усвајања трећег Извештаја о надзору пружалаца медијских услуга „Политички плурализам“ за период 01.02.2022 – 10.02.2022

Трећи Извештај обухвата краћи временски период надзора програма пружалаца медијских услуга од прва два Извештаја и у том светлу треба тумачити наведене податке. Овај Извештај је у исто време и последњи о политичком плурализму и садржи податке о програмима уочи самог почетка изборне кампање.

Саопштење поводом другог извештаја о политичком плурализму

Саопштење поводом другог извештаја о политичком плурализму

Савет РЕМ усвојио је други Извештај о надзору пружалаца медијских услуга 16.01.2022 – 31.01.2022.

Извештаји указују на трендове у вези са заступљеношћу појединих политичких опција у програмима више пружалаца медијских услуга као и на разлике у њиховим уређивачким политикама.

Савет РЕМ-а усвојио други извештај о политичком плурализму

Савет РЕМ-а усвојио други извештај о политичком плурализму

Савет РЕМ-а усвоjио је 10.02.2022. године други Извештај о надзору пружалаца медијских услуга „Политички плурализам“ за период 16.01.2022 – 31.01.2022.

Досадашњи извештаји указују на трендове у вези са заступљеношћу појединих политичких опција у програмима више пружалаца медијских услуга.

У другом пресеку забележено је присуство већег броја аналитичара али се бележи и пораст учешћа политичких странака и покрета.

Усвојено више докумената у вези са предстојећом изборном кампањом
Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец октобар 2021. године

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец октобар 2021. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 30. децембра 2021. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против ПМУ Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, за месец октобар 2021. године.

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец септембар 2021. године

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец септембар 2021. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 06. децембра 2021. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против ПМУ Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва, Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, за месец септембар 2021. године.

Огласна порука компаније Рио Тинто није у супротности са Законом о оглашавању

Огласна порука компаније Рио Тинто није у супротности са Законом о оглашавању

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на 406. ванредној седници, разматрао је садржај огласне поруке компаније Рио Тинто поводом обавештења више невладиних организација у коме се тражи забрана приказивања наведене огласне поруке. Савет је разматрајући све околности у вези са огласном поруком као и извештај стручне службе, утврдио да у огласној поруци компаније Рио Тинто нису уочени елементи који би били у супротности са Законом о оглашавању те донео одлуку да нема места покретању поступка за изрицање мера. Полазећи од законских прописа, не постоје препреке да се огласна порука компаније Рио Тинто објављује на програмима пружалаца медијских услуга.

Одлука Савета РЕМ поводом пријаве БИРОДИ-ја

Одлука Савета РЕМ поводом пријаве БИРОДИ-ја

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на данашњој 406. ванредној седници, разматрао је пријаве Бироа за друштвена истраживања (БИРОДИ) у којима се указује на угрожавање општег интереса, а тиме и на наводно кршење члана 47. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима од стране ПМУ ТВ ПИНК и ЈМУ РТС.

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец август 2021. године

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец август 2021. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 19. октобра 2021. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против ПМУ Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва, Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, за месец август 2021. године.

Одлука о предлагању 6 чланова Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање

Одлука о предлагању 6 чланова Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање

На основу Одлуке Владе Републике Србије о образовању Привременог надзорног тела за праћење медија током изборне кампање, које је формирано у складу са Завршним документом Међустраначког дијалога о изборним условима и конкретним мерама за унапређење изборног процеса у Републици Србији, Савет Регулаторног тела за електронске медије је на другој хитној седници у 2021. години, одржаној 15. октобра 2021. године, донео одлуку којом се за чланове Привременог надзорног тела предлажу:

У Подгорици разговарали представници Регулаторних тела за електронске медије

У Подгорици разговарали представници Регулаторних тела за електронске медије

Данас су председница Савета Оливера Зекић и генерални секретар Милан Тодоровић Регулаторног тела за електронске медије Србије били у радној посети Агенцији за електронске медије Црне Горе. Након одржаног састанка издато је заједничко саопштење два регулатора:

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец јул 2021. године

Поднети Захтеви за покретање прекршајног поступка за месец јул 2021. године

Регулаторно тело за електронске медије је, на основу одлуке Савета дана 23. септембра 2021. године поднело Захтеве за покретање прекршајног поступка против ПМУ Б92 а.д. Београд - ТВ Б92, Прве телевизије д.о.о. Београд - ТВ Прва, Pink internacional company д.о.о., Београд - ТВ Пинк, Happy TV  д.о.о. Београд - Nacionalna Happy TV, за месец јул 2021. године.

Потписан Меморандум о начину извештавања и спречавању суицида

Потписан Меморандум о начину извештавања и спречавању суицида

Ради превентивног поступања у циљу спречавања суицида, у петак, 10. септембра, Регулаторно тело за електронске медије, Министарство здравља Републике Србије и Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ потписали су  Меморандум о сарадњи.

Back to top