Навигација

Архива вести и саопштења


Регулатор нема законска овлашћења за поступање према CARGO Technologies

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је Регулатору доставило решење којим је забрањено привредном друштву „CARGO Technologies“ да врши оглашавање. Регулатор је утврдио да наведено привредно друштво није уписано као пружалац медијских ус...

Одлука Савета да СББ врати распоред канала

Савет Регулаторног тела за електронске медије је данас на седници донео одлуку којом је упозорио СББ да је неопходно да одмах врати пређашње стање у распореду канала (логичка нумерација). СББ-у је упућен допис да је потребно да поштује све законске ...

Савет поднео захтев за покретање прекршајног поступка против СББ-а

Због извршене промене распореда програма којом је програм РТС-а померен иза страних канала у понуди СББ-а, Савет Регулатора је данас на седници поднео захтев за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду против наведеног оператора због п...

Јавни конкурс за једног члана УО ЈМУ РТС

Рeгулaтoрнo тeлo зa eлeктрoнскe мeдиje рaсписaлo je Јaвни кoнкурс зa прeдлaгaњe кaндидaтa зa jeднoг члaнa УO JMУ Рaдиo – тeлeвизиja Србиje (РTС). Jaвни кoнкурс je oбjaвљeн у Сл. глaснику РС брoj 18/19 oд 15.03.2019. гoдинe. Рок за подношење пријава ...

Листа издатих дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса

На 205. редовној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржаној дана 13. марта 2019. године, донета је одлука о издавању дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног...

Усвојени годишњи извештаји о испуњавању законских и програмских обавеза јавних сервиса за 2018. годину

Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је годишње извештаје о испуњавању законских програмских обавеза Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Србије и Јавног медијског сервиса Радио-телевизије Војводине.

Изречене две мере упозорења РТВ Панчево

Савет Регулаторног тела за електронске медије изрекао је две мере УПОЗОРЕЊА Радио-телевизији Панчево због повреда одредби Закона о електронским медијима и Правилника о заштити људских права у области пружања медијских услуга. Прва мера УПОЗОРЕЊА изр...

Објављен Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса у Службеном гласнику РС

Јавни конкурс за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем аналогног преноса објављен је дана 08.03.2019. године у Службеном гласнику РС, бр. 15. Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је до дана 07. маja 2019. године. Изјава ...

Донета одлука о расписивању конкурса за издавања дозволе за радио са националним покривањем

Савет Регулаторног тела за електронске медије донео је одлуку о расписивању Јавног конкурса за издавање дозволе за пружање медијске услуге радија путем терестричког аналогног преноса за подручје целе Републике.

Изабрани чланови Управних одбора Јавних медијских установа Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводина

Савет Регулаторног тела за електронске медије изабрао је, између пет кандидата, новинара Ненада Јанковића за новог члана Управног одбора Јавног медијског сервиса „Радио-телевизије Србија“.  На истој седници Савет Регулаторног тела за електронске мед...

Саопштење РЕМ-а поводом пристиглих пријава организације Грађани на стражи

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 06. фебруара 2019. године, донео је одлуку да се одбаце, као неосноване, пријаве организације „Грађани на стражи“ које су пристигле поводом приказивања дела спота Српске напредне странке у информативним програмима ТВ Прве и Хепи ТВ.

Интерпретативно саопштење поводом стављања ван снаге Листе канала за које је предвиђен обавезан пренос

Имајући у виду честа питања и захтеве оператeра у вези са Листом телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма, Савет РЕМ-a сматра да је потребно отклонити недоумице које су поводом објављивања ове Ли...

Саопштење „Чија сте ви продужена рука?“

                                                                                                                                                                                        

Одговор Савета РЕМ-а листу Данас

Поводом текста објављеног у дневном листу „Данас“, 06. новембра 2018. године, под насловом „Спасић идеалан кадар за напредњачку визију информисања“, Савет Регулаторног тела за електронске медије упутио је одговор листу „Данас“:

Оливера Зекић говори у име РЕМ-а

У вези са спекулацијама у јавности о наводним самосталним и неовлашћеним иступима својих чланова, Савет РЕМ-а сматра потребним да обавести јавност да су наступи чланова Савета РЕМ-a усклађени и координисани и иза сваке изјаве Оливере Зекић стоје сви чланови Савета, као што и Оливера Зекић стоји иза сваке одлуке Регулатора.

Одговор чланице Савета Оливере Зекић на тенденциозне нападе и притиске Бориса Тадића и СДС-а на рад РЕМ-а

Борис Тадић је најбољи доказ чувеног Питерсовог принципа, по којем свако напредује до граница своје неспособности. И та граница је, сада је то сасвим јасно, за њега било место председника државе. Зато је и пад, после тога, био тако стрмоглав, баш до...

Реаговање Савета РЕМ-а на изјаве дела опозиције о раду Регулаторног тела

Од тренутка када је основано, као независни регулатор, Регулаторно тело за електронске медије је предмет дневно-политичких партијских препуцавања, али последњи наступ Бориса Тадића, бившег председника Србије, ипак превазилази и најлуђу машту. Зато ш...

Састанак регулатора и потписивање протокола о сарадњи

Регулаторног тело за електронске медије било је домаћин десетог састанка Централно-европског регулаторног форума (ЦЕРФ), на којем су се разматрала питања измена Директиве Европске уније о аудиовизуелним медијским услугама и остала актуелна питања регулације електронских медија. Састанак је одржан 27-28. септембра 2018. године.

Одговор чланице Савета РЕМ Оливере Зекић министру Владану Вукосављевићу

Још када је постављен за министра, Владан Вукосављевић је јасно показао чиме ће да се бави. Изјавио је да је „министар културе, министар одбране“ и ушао у ред оних који се, када чују реч „култура“, ухвате за пиштољ. И не би то био проблем, свако ...

Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана УО ЈМУ РТС и предлагање кандидата за два члана УО ЈМУ РТВ

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 18.09.2018. године, на основу члана 17. Закона о јавним медијским сервисима  („Службени гласник РС“ број 83/14) и Правилникa о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног мед...

Листа подносилаца пријаве на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана 08. августа 2018. године, донео је одлуку да се објави Листа подносилаца пријаве на Јавном конкурсу за издавање дозвола за пружање медијске услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког дигиталног односно аналогног преноса, објављеног у Службеном гласнику Републике Србије, број 31, дана 27.04.2018. године и допуне Јавног конкурса објављене у Службеном гласнику Републике Србије, број 37, дана 11.05.2018. године чије су пријаве потпуне и поднете у предвиђеном року.

Back to top