Навигација

Архива вести и саопштења

Обавештење о објављивању Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање РТВ програма

Обавештавамо сва заинтересована лица да је Савет Републичке радиодифузне агенције донео одлуку о расписивању Јавног конкурса за издавање дозвола за емитовање радио и/или телевизијског програма за следећа локална подручја: Прешево,  Блаце, Босилеград, Црна Трава, Димитровград, Лебане, Лесковац, Ниш, Бујановац, Врањска бања, Нишка Бања, Трговиште, Сјеница, Бољевац, Бор, Неготин, Жагубица, Велико Градиште, Лазаревац, Крагујевац, Пожаревац, Ражањ, Рековац, Баточина, Гуча, Рача, Ариље, Бајина Башта, Пријепоље, Крупањ, Мокра гора, Бања Ковиљача, Шабац, Нови Кнежевац, Зрењанин, Кикинда, Ковин, Тител, Жабаљ, Апатин, Бачка Паланака, Врбас, Врдник, Инђија, Нови Сад, Рума, Суботица, као и за подручја региона: Неготин, Бор, Зајечар и Пријепоље, Прибој, Прибојска бања.

Обавештење емитерима око измирења обавезе плаћања накнаде за емитовање ТВ и радио програма

Емитери измирују обавезу плаћања накнаде за емитовање ТВ и радио програма по решењу искључиво у складу са Законом о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС", број 43/04 и 111/09).

Позив свим заинтересованим странама за достављање сугестија на Нацрт Правилника

Републичка радиодифузна агенција позива све заинтересоване стране да доставе своја мишљења, предлоге и сугестије на Нацрт Правилника о начину и условима издавања дозволе за емитовање радио и телевизијског програма путем телекомуникационих мрежа у року од 15 дана од дана објављивана на сајту Агенције.

Обавештење емитерима о промени власничке структуре

Савет Републичке радиодифузне агенције на седници одржаној 28. децембра 2009. године, донео је одлуку да се путем званичног сајта Агенције још једном обавесте емитери да су дужни да писаним путем доставе Агенцији ...

Обавештење емитерима о промени власничке структуре

Савет Републичке радиодифузне агенције на седници одржаној 28. децембра 2009. године, донео је одлуку да се путем званичног сајта Агенције још једном обавесте емитери да су дужни да писаним путем доставе Агенцији, сваку промену власничке структуре, као и промену осталих података који се налазе у Дозволи за емитовање радио и/или телевизијског програма.

Средства РРА за најсиромашније

Влада Србије је објавила да ће обезбедити 16.690 пакета прехрамбене и хигијенске помоћи сиромашним породицама и њихова расподела ће почети најкасније од краја овог месеца. Вредност укупне помоћи износи 55 милиона динара и обезбеђена је из вишка прихода који је остварила Републичка радиодифузна Агенција.

Обавештење о издавању дозвола за радиодифузне станице

Подносиоци пријава којима је Решењем Савета Републичке радиодифузне агенције од 29. децембра 2008. године издата дозвола за емитовање телевизијског/радио програма на Јавном конкурсу за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона, подручје Града Београда и локална подручја, а чија су решења коначна (Р10, Рр 26, Рр 28, Лр 159), упућују се Републичкој агенцији за телекомуникације ради поступка издавања дозвола за радиодифузне станице.

Обавештење електронским медијима о проглашењу 19. новембар 2009. године Даном жалости

Републичка радиодифузна агенција обавештава све радиодифузне организације за информисање јавности на подручју града Београда, као и све радиодифузне организације којима су издате дозволе за емитовање програма за подручје целе Републике, да у складу са одлуком градоначелника града Београда о проглашењу 19. новембра 2009. године за Дан жалости, због сахране патријарха српског Павла, свој програм прилагоде наведеним околностима у складу са Законом о обележавању дана жалости на територији Републике Србије.

Саопштење од 04. новембра 2009. године

Поводом навода у медијима да ће Телевизија Палма започети са емитовањем програма обавештавамо јавност да је Савет РРА, на седници одржаној дана 29.10.2009. године, поступио по пресуди Врховног суда Србије и донео нову одлуку којом се предузећу „Palma Ltd" д.о.о. Београд забрањује да емитује програм на подручју града Београда.

Саопштење после седнице Савета од 29. октобра 2009. године

Савет Републичке радиодифузне агенције изрекао је, на седници одржаној 29. октобра 2009, меру опомене телевизији Пинк и поднео захтев за покретање прекршајног поступка, због емитовања емисије „Тренутак истине“, од 7. октобра 2009. године.

Саопштење после седнице Савета, 9. октобар 2009. године

Савет Републичке радиодифузне агенције на седници одржаној 9. октобра 2009. године донео је закључак да Служба за надзор и анализу и Правна служба изврше анализу емисије „Тренутак истине“ која је емитована 7. октобра 2009. године на телевизији Пинк.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ МЕДИЈИМА

Републичка радиодифузна агенција обавештава све радиодифузне организације за информисање јавности на територији Републике Србије, да у складу са одлуком Владе Србије о проглашењу 17. јула Даном жалости због погибије наших држављана у тешкој саобраћајној несрећи у Египту, свој програм ускладе са чланом 6 став 1 и чланом 10 Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије.

Саопштење после седнице Савета 10. јула 2009. године

Савет Републичке радиодифузне агенције упутио је данас жалбу на решење Општинском органу за прекршаје у Мајданпеку поводом изрицања опомене Горану Урсуловићу због емитовања програма без дозволе.

Обавештење о издавању дозвола за радиодифузне станице

Подносиоци пријава којима је Решењем Савета Републичке радиодифузне агенције од 29. децембра 2008. године издата дозвола за емитовање телевизијског/радио програма на Јавном конкурсу за издавање дозвола за емитовање телевизијског и радио програма за подручја региона, подручје Града Београда и локална подручја, а чија су решења коначна (Рр 7, Рр 31, Л 19, Л 77, Л 80, Л 82, Л 91, Л 92, Лр 16 и Лр 146), упућују се Републичкој агенцији за телекомуникације ради поступка издавања дозвола за радиодифузне станице.

Обавештење после седнице Савета РРА

Савет Републичке радиодифузне агенције донео је, на седници одржаној 3. јуна 2009. године, одлуку да се Министарству културе упути предлог о изменама Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање радио и/или телевизијског програма, којим се основица за обрачун висине појединачне годишње накнаде за емитовање РТВ програма у износу од 13,5 динара умањује за 5 одсто.

Обавештење после седнице Савета, 19. јун 2009. године

Савет Републичке радиодифузне агенције је на седници одржаној 19. јуна 2009. године донео одлуку да се Министарству надлежном за послове телекомуникација упути захтев за измене и допуне Закона о телекомуникацијама у циљу доношења одредбе о привременом одузимању опреме за емитовање програма лицима која емитују без дозволе РРА.

Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање РТВ програма

Упоредни преглед висине појединачне годишње накнаде за емитовање РТВ програма за локална и регионална подручја на основу важећег Правилника о мерилима за утврђивање висине накнаде за емитовање РТВ програма и предлога измене истог акта који је упућен надлежним институцијама на добијање сагланости.

Листу потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Савет Републичке радиодифузне агенције на основу чланова 53 и 55 Статута Републичке радиодифузне агенције („Сл. гласник РС“ број 102/05) објављује Листу потпуних и благовремених предлога кандидата за чланове Програмских одбора Радиодифузне установе Србије и Радиодифузне установе Војводине

Обавештење за грађане и привредне субјекте

Јединица Владе Републике Србије за спровођење Свеобухватне реформе прописа обавештава грађане и привредне субјекте да могу да поднесу иницијативе за измену прописа Јединици за спровођење СРП тако што ће у фолдеру "Иницијативе грађана и привреде" преузети формулар, попунити га и поштанском пошиљком или електронском поштом као прилог мејлу исти послати Јединици за спровођење СРП.